Publikacje pracowników Katedry Gerontologii Społecznej

Pracownicy Katedry Gerontologii Społecznej są autorami licznych publikacji naukowych w postaci monografii autorskich, wieloautorskich, artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.