dr hab. Norbert G. Pikuła, prof UP 

Kierownik Katedry, pok. 113

e-mail: norbertpikula@gmail.com

doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członek National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN/o Katowice. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego, współpraca naukowa z Konsulatem Generalnym w Toronto. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z holistycznym modelem opieki nad seniorem oraz jakością życia osób starszych, objętych opieką długoterminową. Autor wielu publikacji z zakresu pracy socjalnej i gerontologii, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki osamotnienia seniorów kanadyjskich i polskich.

prof. zw. dr hab. Anna Žilová

University lecturer, university professor, guarantee of the study programme Social work, member of Editorial board of the journal Humanum (Poland), Pedagogia Ojcowstwa (Poland), Labor et Educatio (Poland), Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna (Poland) and the journal Sociální práce/Sociálna práca (Czech republic), member of several labour union commissions in Slovakia, editorial boards, member of he Association of educators in social work and other professional and labour union commissions. Awarded in Professional and scientific area by the University of Trnava and by the Catholic university in Ružomberok. Main research focus is placed on the area of social coherence of poverty, methodology and theory of social work.

zdjecie.jpgdr Katarzyna Jagielska

Adiunkt, pok. 208

e-mail: jagielska@up.krakow.pl

doktor, adiunkt w  Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; współwykonawca w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)", koordynator międzynarodowego projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse". Współtwórca i koordynator projektu "Starzejmy się w dobrym stylu" finansowanego ze środków ASOS. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział Kraków). Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z jakością życia seniorów, ekonomią społeczną oraz pracą socjalną.

ania_mirczak.jpgdr Anna Mirczak

Adiunkt, pok. 208

e-mail: annamirczak@gmail.com

doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

KATARZYNA BIAŁOŻYT.jpgmgr Katarzyna Białożyt

Asystent, pok. 208

e-mail: katarzynabialozyt@gmail.com

doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN W Krakowie, współpracownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Obszar zainteresowań i badań naukowych dotyczy głównie pracy socjalnej i gerontologii. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).

Ligęza Adam.JPGmgr Adam Ligęza

Asystent, pok. 208

e-mail: adam.ligeza@up.krakow.pl

Asystent w katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; doktorant studiów trzeciego stopnia z pedagogiki na Akademii Ignatianum w Krakowie. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia „Parafiada”. Uczestnik projektów międzynarodowych Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało w ramach ogólnopolskiego i międzynarodowego programu Sport Uczy i Łączy Wszystkich. Uczestnik projektu dotyczącego badań nad poczuciem sensu życia osób starszych – Psychospołeczne i duchowe potrzeby osób starszych, projekt realizowany w roku 2016/2018 we międzynarodowej współpracy polsko-niemiecko-włoskiej. Zainteresowania naukowe: psychoterapia intergratywna, psychoterapia krótkoterminowa, komunikacja interpersonalna, wykorzystanie mediów w edukacji, logoterapia, teologia.