Rok akademicki 2016/2017

 Prof. dr Andrea Óhidy

Pedagogical University in Freiburg, Niemcy

 • Wykłady w roku akademickim 2016/2017:
 1. School education for Roma/Gypsy (in Hungary)
 • udział w seminarium naukowym poświęconemu innowacjom w edukacji


Rok akademicki 2015/2016

Prof. Michał Kasprzak

Ryerson University of Toronto, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016:
 1. History of Social Work in Canada
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

Prof. Gabriela Pawlus-Kasprzak

University of Toronto, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016:
 1. Problems and Social Issues in Canada
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

Prof. Bożydara Kriwiradewa

Uniwersytet w Sofii, Bułgaria

 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016:
 1. Funkcjonowanie instytucji interwencji kryzysowej w Bułgarii
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.

Prof. Valenty Constantinov

The Academy of Sciences of Moldova, Moldawia

 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016
  1. Problemy i kwestie społeczne w Mołdawii.
  2. Praca socjalna w Mołdawii.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

Dr Patrcia Fernandez Montano 

University of Castilla-La Mancha, Toledo Spain

 • Staż naukowy: 01. 12. 2015 r. - 31. 05. 2016 r.
 • Wykłady w roku akademickim 2015/2016:
 1. Praca Socjalna w Hiszpanii
 • Prace naukowo-badawcze.

Rok akademicki 2014/2015

Prof. Valenty Constantinov

The Academy of Sciences of Moldova, Kiszyniów, Mołdawia

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015
  1. Problems and social issues in Moldova.
  2. Social Work in Moldova.
  3. History of Social Work in Moldova.
  4. Social situation of the elderly people in Moldova.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

Prof. Anna Byszewski

University of Ottawa,Ottawa, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015
 1. Health issues for seniors: assessment approach and management.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

Prof. dr hab. Nella Nychkalo

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów, Ukraina

 • Wykłady w roku akademickim 2014/2015
 1. Problemy i kwestie społeczne na Ukrainie.
 2. Praca socjalna na Ukrainie.
 • Konsultacje ze studentami.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej Instytutu Pracy Socjalnej

Dr Tova Band - Winterstein

University of Haifa, Haifa, Izrael

 • wykład dla studentów
 1. Social Work in Israel

Dr Patrcia Fernandez Montano

University of Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania

 • Wizyta w ramach programu ERASMUS+
 • Wykłady dla studentów:
 1. Changes in Spanish Welfare State in the Last Decade
 2. Social service for families in Spain

Rok akademicki 2013/2014

Prof. Michał Kasprzak

Ryerson University of Toronto, Toronto, Kanada

 • Wykłady w roku akademickim 2013/2014
 1. The system of social assistance in Canada.
 2. Wages, Working conditions and restructuring in Ontario's Social Work profession.
 3. Social and economic justice, human rights and peace.
 4. The Emergence of Social Work in Toronto.
 5. Class and Community in Canadian Welfare Work, 1933 - 1960.
 6. Contesting the neoliberal agenda.
 • Konsultacje dla studentów.
 • Wykłady szkoleniowe dla kadry naukowej.