Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu

Koło Naukowe Wolontariatu powstało w roku akademickim 2014/2015. Opiekunami Koła są: dr  Katarzyna Jagielska, dr Anna Mirczak oraz mgr Wojciech Glac.

W roku akademickim 2017/ 2018 roku w skład Zarządu Koła weszły następujące studentki:

Przewodnicząca – Marzena Jawór

Z-ca Przewodniczącego – Aneta Miskowiec

Sekretarz – Teresa Rynduch

Skarbnik – Dominika Adamik

Głównymi celami statutowymi Koła są, w szczególności:

  • kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną

  • prowadzenie działalności wolontarystycznej

  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: (organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej)

  • współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia ideologii wolontariatu

  • podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej

  • wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności wolontarystycznej, filantropijnej oraz społecznej

  • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  • współpraca z organizacjami studenckimi Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie i z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą

Wszystkich chętnych Studentów zapraszamy do współpracy.

Znajdź nas na facebooku: Koło Naukowe Wolontariatu

Kontakt: k.n.wolontariatu@gmail.com