Publikacje pracowników Katedry Gerontologii

Społecznej i Pedagogiki Pracy

Pracownicy Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy są autorami licznych publikacji naukowych w postaci monografii autorskich, wieloautorskich, artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.