mgr Adam Ligęza

Publikacje – pedagogika:

 • A. Ligęza, Vademecum wychowawcy kolonijnego, eSPe, Kraków 2010.
 • A. Ligęza (red.), M. Trybuś, D. Janiczak, E. Kulik, T. Sroczyński, Wakacje z piratami, eSPe, l. stron 88, ISBN 978-83-7482-336-4, Kraków 2010.

Publikacje – teologia:

 • A. Ligęza, M. Wilk – Od Popiołu do ognia. Nowy Testament, eSPe Kraków 2010.
 • A. Ligęza, M. Wilk – Od Popiołu do ognia. Stary Testament, eSPe Kraków 2010.
 • A. Ligęza, M. Wilk – I dadzą mu imię Emmanuel. Księga Izajasza, eSPe Kraków 2010.
 • A. Ligęza, M. Wilk – I dadzą mu imię Emmanuel. Ewangelia św. Łukasza, eSPe Kraków 2010.

Publikacje – pomoce dydaktyczne:

 • A. Ligęza, M. Wilk, E-katecheza. Aplikacje, portale i media społecznościowe na lekcjach religii, eSPe, Kraków 2016.
 • A. Ligęza, Pan Zmartwychwstał. Gry, rebusy, krzyżówki i kolorowanki na Wielki Post, eSPe, Kraków 2016.
 • A. Ligęza, Świat opowieści. Metody aktywizujące na lekcję religii, eSPe, Kraków 2013.
 • A. Ligęza, Czekając na Pana. Gry, zabawy, rebusy, kolorowanki na adwent, eSPe,
  Kraków 2013.
 • A. Ligęza, M. Wilk, Rok z Jezusem, eSPe, Kraków 2010.
 • A. Ligęza, M. Wilk, Opowieści biblijne Krzyżówki, quizy, rebusy, zagadki, eSPe, Kraków 2009.
 • A. Ligęza, M. Wilk, ,50 krzyżówek biblijnych; Stary Testament, eSPe, Kraków 2009.
 • A. Ligęza, M. Wilk, 50 krzyżówek biblijnych; Nowy Testament, eSPe, Kraków 2009.