dr Anna Mirczak

Współredakcja naukowa monografii wieloautorskich:

 1. Jagielska K., Mirczak A., Starzejmy się w dobrym stylu, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2015, ISBN 978-83-65432-04-9 (ss. 264).

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

 1. Mirczak A., Promocja zdrowia seksualnego osób starszych, [w:] Starzejemy się  w dobrym stylu, red. Jagielska K., Mirczak A., Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2015, s.135-150. ISBN 978-83-65432-04-9.
  Mirczak A. Istota aktywności zawodowej w starszym wieku [w:] Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, red. J. Matejek, K. Białożyt, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2015.
 2. Mirczak A., Profilaktyka otępienia u osób starszych [w:] Warsztaty edukacyjne seniora, red. Naukowa N.G. Pikuła, Wydawnictwo „Scriptum”, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 85-102, ISBN 978-83-64028-65-6
 3. Mirczak A., Profilaktyka nadciśnienia tętniczego krwi u osób starszych [w:] Warsztaty edukacyjne seniora, red. Naukowa N.G. Pikuła, Wydawnictwo „Scriptum”, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 103-123, ISBN 978-83-64028-65-6
 4. Mirczak A., Problemy zdrowotne osób bezdomnych [w:] Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny red. naukowa   J. Matejek, E. Zdebska, Wydawnictwo „Scriptum”  Kraków 2014  s.47-58, ISBN 978-83-64028-61-8.

 Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Mirczak A., Czynniki determinujące ryzyko niedożywienia osób starszych ze środowiska wiejskiego, „Medycyna Środowiskowa 2014, vol 17, nr 4 s.68-75.
 2. Mirczak A, Pikuła N., Satysfakcja z życia osób starszych mieszkających w wybranych miejscowościach wiejskich województwa małopolskiego, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014, 4.
 3. Mirczak A., Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi, „Labor et Educatio” 2014, nr 1, s. 189-204.
 4. Mirczak A., Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Kulig J., Nowak W.,Porównanie jakości życia pacjentów w wieku co najmniej 65 lat oraz grupy chorych poniżej 64. roku życia po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego, „Gerontologia Polska” 1/2012, s.28-37.
 5. Mirczak A., Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Brzyska M., Rozpoznawanie zjawiska przemocy wobec osób starszych przez pielęgniarki środowiskowe, „Problemy Pielęgniarstwa” 2011, tom 19, zeszyt nr 2, s.202-209.
 6. Mirczak A., Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Nierówności społeczne a samoocena stanu zdrowia starszych mieszkańców Krakowa, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, 91 (4), s.637-643.

Sprawozdania z konferencji:

 1. Mirczak A., Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów Warszawa, 12 maja 2015, "Labor et Educatio" 2015, nr 3, ISSN: 2353-4745.